top of page

V Education Real Students (Part 3) - Tam Vuong

Sinh viên nói gì về V Education? (Phần 3) - Tâm Vương


[This blog post is in English and Vietnamese]


Today blog post is all about Alice Tam Vuong – third student in our series V Education Real Student. Alice has shared her study journey in Australia and the challenges that she has succesfully overcome on her way.


(Blog kì này xin giới thiệu thêm những tâm sự của bạn Alice Tâm Vương – nhân vật thứ ba trong series V Education Real Student. Alice đã có những chia sẻ về con đường học tập nơi xứ người và những khó khăn, thách thức mà bạn đã vượt qua một cách thành công.)
My name is Tam Vuong (Alice). I was born in Saigon, Vietnam and am currently doing Honours in Behavioural Economics at Queensland University of Technology - QUT. My research project is about how differences in culture could impact on income inequality.


(Mình là Alice Tâm Vương. Mình sinh ra ở Sài Gòn, Việt Nam và hiện đang trong Chương trình Cử nhân danh dự Chuyên ngành Kinh tế học Hành vi tại Đại học Công nghệ Queensland – QUT. Đề tài nghiên cứu của mình là về Ảnh hưởng của sự khác biệt văn hoá đến bất bình đẳng trong thu nhập.)


In 2012, I came to Australia to study Bachelor of Business majoring in Marketing. At the beginning, I thought I have made a right decision by choosing Marketing as my major. I loved being in fast-paced environments, constantly meeting new people and also generating crazy, yet exciting ideas. However, after my first semester, I realized I wanted more, something that could drive and challenge me enough to make me motivated but grounded at the same time. Thus, I have chosen Economics as my second major and since then, it has unboxed another layer of my life and made me look at the world in different angles.


(Năm 2012, mình đến Úc theo học Cử nhân Kinh doanh chuyên ngành Marketing. Lúc đầu, mình tin rằng đó là quyết định đúng đắn. Mình thích môi trường năng động, thường xuyên gặp gỡ người mới và tạo ra những ý tưởng táo bạo. Tuy nhiên, sau kì học đầu tiên, mình nhận ra mình muốn nhiều hơn thế, điều gì đó đủ thôi thúc và thách thức khiến mình có động lực nhưng vẫn thực tế. Vì vậy, mình chọn Kinh tế là Chuyên ngành thứ hai của mình và kể từ đó, quyết định này đã mở ra trang mới trong cuộc đời mình, đem đến những góc nhìn khác về thế giới.)


During the time in Australia, a part from maintaining high academic achievements at university, I have undertaken various positions across different organizations such as Department of Transport and Main Road, UNICEF and Australian Red Cross.


(Trong thời gian tại Úc, ngoài việc duy trì thành tích học tập cao tại trường, mình có tham gia các vị trí ở những tổ chức khác nhau như Cục Giao thông và Đường chính, UNICEF, Hội Chữ thập đỏ Úc.)


I consider 2016 as my gap year. Besides my planned schedule of travelling, family commitments and volunteering activities, I have picked up a short-term position at RMIT University Vietnam. My job was to collaborate directly with the Head of Department, Deputy Head of HDR Training Centre and Senior Lecturers from RMIT Melbourne, to examine how leadership and workplace safety could affect employee innovative work behavior in the Australian and Vietnamese manufacturing industries. Then, I chose QUT for my honours year because firstly, I found a supervisor who has the same research area. Secondly, I wanted to challenge myself by embracing a new university culture as well as meeting new people.


(Mình coi năm 2016 là năm bản lề. Ngoài kế hoạch du lịch, giúp đỡ gia đình, tham gia hoạt động tình nguyện, mình còn nhận một vị trí ngắn hạn tại Đại học RMIT Việt Nam. Công việc của mình là kết hợp trực tiếp với Trưởng khoa, Phó giám đốc Trung tâm đào tạo HDR và các Giảng viên cao cấp của RMIT Melbourne, để nghiên cứu về cách lãnh đạo và an toàn nơi làm việc có thể ảnh hưởng như thế nào đến hành vi làm việc sáng tạo của nhân viên trong ngành công nghiệp sản xuất ở Úc và Việt Nam. Sau đó, mình đã chọn QUT cho khoá Cử nhân danh dự vì ban đầu mình liên hệ được một giáo viên hướng dẫn có cùng lĩnh vực nghiên cứu với mình. Thứ hai, mình muốn thử thách bản thân bằng cách tiếp cận nét văn hoá của môi trường đại học mới cũng như gặp gỡ mọi người.)


As an Honours student, I have my own desk, which can be considered my second home. So, I typically start a day by having a coffee and good conversations with colleagues. Then, I focus on my independent schedule. Sometimes, when I need a break to refresh my mind, I bring a good book to have a little walk in the Botanic Garden nearby.


(Là một sinh viên khoá Cử nhân Danh dự, mình có bàn làm việc riêng, đó có thể coi là ngôi nhà thứ hai của mình. Thông thường mình bắt đầu ngày mới với một tách cà phê và trò chuyện với các đồng nghiệp. Sau đó, mình tập trung vào các kế hoạch riêng đã lên lịch sẵn. Thỉnh thoảng, để thư giãn đầu óc, mình thường đem theo một cuốn sách hay và đi dạo trong Vườn Bách thảo gần trường).


I am here to do what I love, and I hope you too. The only advice I can give to new students is “Believe that you can”. Challenges are not meant to destroy you. Challenges are meant to strengthen you. As life goes on, we all get tougher and stronger.


(Mình đến Úc là để làm những việc mình yêu thích và mong rầng các bạn cũng vậy. Lời khuyên duy nhất mình muốn dành cho các bạn là “Hãy tin vào khả năng của bản thân”. Thử thách không phải là để huỷ hoại bạn. Thử thách là để khiến bạn mạnh mẽ hơn. Cuộc sống trôi qua sẽ khiến ta ngày càng vững vàng và trưởng thành hơn.)


I could say my life is full of unexpected events and I feel so grateful to have people like Mrs Han Huynh in life. The process to prepare for my Honours was not easy. There were lots of knockbacks. But, she did not give up on me. She was so patient and helped to lift me up when I was at my lowest points. The services that she provides have gone beyond the word “professionalism”, and I could definitely recommend V Education to other students and parents.


(Có thể nói rằng cuộc đời mình đầy những sự kiện bất ngờ và mình luôn biết ơn những người như chị Hân Huỳnh. Quá trình chuẩn bị hồ sơ cho khoá Cử nhân Danh dự của mình không hề dễ dàng. Mình đã gặp phải rất nhiều khó khăn nhưng chị không bao giờ từ bỏ niềm tin với mình. Chị luôn kiên nhẫn và giúp vực mình dậy những lúc mình cảm thấy nản nhất. Sự hỗ trợ của chị vượt xa cả từ “Chuyên nghiệp” và mình chắc chắn sẽ giới thiệu V Education cho các phụ huynh và sinh viên khác.)


Love from #TeamVEDU.


Featured Posts
Recent Posts
No tags yet.
Search By Tags
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page