top of page

V Education Real Students (Part 5) - Thinh Do

Sinh viên nói gì về V Education? (Phần 5) - Thịnh Đỗ

[This blog post is in English and Vietnamese]

My name is Do Huy Thinh, 25 years old and I come from Nha Trang, Vietnam. My major is Social Work at Queensland University of Technology (QUT) in Brisbane, Queensland, Australia. In the past, I used to work with children in Sacred Heart Primary School within 4 months in Fitzroy and with old people at Little Sister Nursing Home for the poor in Northcote, Melbourne. In short, I like studying social work as I can support and take care of the children and the elderly.

[Tên mình là Đỗ Huy Thịnh, mình năm nay 25 tuổi và đến từ thành phố Nha Trang, Việt Nam. Chuyên ngành học hiện tại của mình là Công tác Xã hội tại Đại học Công nghệ Queensland (QUT) ở thành phố Brisbane, tiểu bang Queensland, Australia. Trước đây mình đã từng làm việc với trẻ nhỏ tại Trường Tiểu học Sacred Heart trong vòng 4 tháng ở Fritzroy và với người cao tuổi tại Viện An dưỡng Little Sister dành cho người nghèo ở Northcote, Melbourne. Mình thích học về Công tác Xã hội vì mình có cơ hội giúp đỡ và chăm sóc trẻ em và người già.]


Thinh Do - Bachelor of Social Work, QUT

In fact, I decided to study priesthood when I was 16 years old because I would like to do social work so as to help people in different conditions and with difficulties in Vietnam. I’m a sympathetic person therefore I could easily perceive their misery and sufferings, which motivates me to do something for them. Now at QUT, my lecturers’ teaching method always helps us to relax when we study with vibrant discussion and also critical thinking.

[Thực tế, mình quyết định học về mục sư khi mình mới 16 tuổi bởi vì mình muốn tham gia vào các công tác giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và điều kiện khác nhau tại Việt Nam. Mình là một người biết thông cảm với người khác nên mình dễ dàng cảm nhận được những khó khăn vất vả mà mọi người phải chịu đựng, và điều đó luôn thôi thúc mình giúp đỡ họ. Hiện tại, ở trường QUT, những giảng viên của mình có cách giáo dục khiến mình và các bạn cùng lớp cảm thấy thoải mái thảo luận và rèn luyện tư duy suy nghĩ phản biện.]


Before coming to QUT for studying, I was confused about which accommodation I should choose. When I asked Ms. Han Huynh for help, she assisted and answered me immediately. Now I’m living in that recommended homestay thanks to her support. Hence, I perceived that V Education team are very responsible for their client. That’s why I suggest my friends contact V Education to apply their student visa. I strongly believe that V Education has built up good reputation qualified by Australia immigration offices.

[Trước khi đến QUT thực hiện khóa học này, mình luôn đau đầu với suy nghĩ về chọn lựa nơi ăn chốn ở. Mình đã tìm đến chị Hân Huỳnh và nhận được sự giúp đỡ ngay lập tức. Giờ đây mình đã được sống theo hình thức homestay nhờ sự liên hệ của chị Hân. Vì thế, mình cảm nhận được rõ nét sự trách nhiệm của đội ngũ nhân viên tại V Education đối với khách hàng. Đó là lí do vì sao mình không chần chừ giới thiệu bạn bè tìm đến V Education để làm hồ sơ du học. Mình tin tưởng rằng V Education đã xây dựng được uy tín tốt và được công nhận bởi các cơ quan về di trú tại Australia.]


As I live far from QUT, I have to get up early in order to go to school by bus from Fruit Grove to Kelvin Grove campus. At the beginning, I felt so tired of the long way but I considered it a challenge to become a punctual person. However, my regular trouble is taking wrong bus (smile). To resolve this, I always seek for itinerary and remember my bus number prior to going to school.

[Mình sống cách khá xa trường QUT nên hàng ngày mình thường dậy từ sớm và bắt xe buýt từ Fruit Grove đến cơ sở 2 của trường tại Kelvin Grove. Lúc đầu, mình cảm thấy đôi chút mệt mỏi vì hành trình dài đi lại mỗi ngày nhưng mình coi đó là thử thách để rèn luyện bản thân trở thành người đúng giờ. Thỉnh thoảng mình cũng có gặp tình huống khó xử nếu lên nhầm tuyến xe buýt. Để giải quyết tình trạng này, mình thường nắm rõ lịch trình và ghi nhớ số xe trước khi đến trường.]


Australia is a modern and beautiful country attracting many international students to achieve their ambition of getting good jobs and career outcome through Diploma, Bachelor and even Masters degree. Hence, why don’t you choose Australia for your study!

[Australia là một đất nước hiện đại và xinh đẹp thu hút rất nhiều sinh viên quốc tế đến đây thực hiện tham vọng có được cơ hội việc làm và nghề nghiệp tốt hơn thông qua các chương trình từ bậc Cao đẳng, Đại học đến Thạc sỹ. Vì vậy, tại sao bạn không chọn đến Australia để du học!]

Love from #TeamVEDU


Featured Posts
Recent Posts
No tags yet.
Search By Tags
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page