top of page

V Education Real Students (Part 4) - Linh Nguyen

Sinh viên nói gì về V Education? (Phần 4) – Linh Nguyễn

[This blog post is in English and Vietnamese]

Linh Nguyen comes from Vung Tau, Vietnam. She is currently doing Certificate in Patisserie at TAFE Queensland Brisbane. Linh used to live in Melbourne for 4.5 years before moving to Brisbane in early 2017. Linh chose TAFE because she saw the advertisement on the Internet. “Make Great Happen!”, this slogan attracted her significantly.

[Linh Nguyễn là cô gái đến từ thành phố Vũng Tàu, Việt Nam. Linh hiện đang theo học Chứng chỉ nghề Bếp bánh tại TAFE Queensland Brisbane. Linh đã từng sống ở Melbourne 4.5 năm trước khi quyết định chuyển lên Brisbane vào đầu năm 2017. Cô gái này đã chọn TAFE vì bị thu hút bởi câu khẩu hiệu của trường trong một đoạn quảng cáo trên Internet “Biến những điều tuyệt vời thành hiện thực!”]


At TAFE, she joins a 2.5-hour theory class and a 5-hour practical class every school day. The lecturers are always devoted to help her every time she has difficulties such as doing assignments. Moreover, she says that the staffs are helpful and professional. She still remembers how they helped her when she first came to Brisbane 2 days before the orientation week when everything was totally new for this girl. She was required to have Patisserie uniform and equipment before coming to practical class. Luckily, an administrative officer from TAFE sent her an email with the link of shops where Linh could get them. Especially, she also has a reasonable tuition fee when she is studying there.

[Ở TAFE, Linh thường học một lớp lý thuyết 2.5 giờ và một lớp thực hành 5 giờ mỗi ngày ở trường. Các giảng viên luôn tận tình giúp đỡ cô khi gặp khó khăn chẳng hạn trong lúc làm bài tập. Linh cũng nhận được sự trợ giúp chuyên nghiệp từ các nhân viên trong trường. Cô vẫn còn nhớ như in lần đầu đến Brisbane chỉ 2 ngày trước tuần lễ định hướng khi mọi thứ đều mới mẻ. Linh được yêu cầu phải có đồng phục và dụng cụ học tập cho lớp Bếp Bánh trước khi đến lớp thực hành. May mắn thay, một cô giáo đã gửi email cho Linh một danh sách những cửa hàng có bán những thứ này. Đặc biệt hơn, Linh chỉ phải trả một mức học phí rất phải chăng cho khoá học của mình.]


Linh feels really thankful to Ms. Han Huynh and V Education for consulting and helping her to get an affordable tuition fee to study at TAFE Queensland Brisbane. She suggests new students that Brisbane is a nice place to live and study because the weather, environment, culture, and people are all amazing. “It’s the best choice I’ve ever made in my life!”, said Linh.

[Linh muốn gửi lời cảm ơn tới chị Hân Huỳnh và V Education vì đã tư vấn và giúp đỡ cô có được mức học phí hợp lý để theo học tại TAFE Queensland Brisbane. Cô gái này cho rằng Brisbane là một nơi phù hợp để học tập và sinh sống vì khí hậu, môi trường, văn hoá và con người nơi đây đều rất tuyệt. “Đó là sự lựa chọn tốt nhất của tôi”, Linh chia sẻ.]


Love from #TeamVEDU


Featured Posts
Recent Posts
No tags yet.
Search By Tags
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page