top of page

Budget Management for International Students in Australia

Cách quản lý chi tiêu đối với du học sinh tại Úc


[This blog post is in English and Vietnamese]


1. Why do you need an Australian bank account?


Even if you have got a bank account in your home country already, it is more convenient and secure to open an Australian bank account. Here are some of the benefits:

 • Allow you to earn money in Australia (wages, salary, scholarship);

 • Get access to funds easily and promptly without paying international transfer fee;

 • Allow you to shop across Australia and online without additional fee;

 • Have access to secure day-to-day account to pay course fees, rent and daily living costs.

When you have decided to do so, head to your nearest bank office with your identification documents such as Passport, CoE(s) and proof of your current address. You will be assisted in opening a daily account and an online savings account if you are over 16 year of age. It is also recommended to provide your Tax File Number if you don’t want to get taxed a lot on your account. Note that many branches have multilingual staff to support you in your choice of language.Tại sao bạn nên lập tài khoản ngân hàng tại Úc?


Dù các bạn đã có tài khoản ngân hàng ở nước mình, các bạn vẫn nên xem xét việc mở tài khoản tại Úc vì những lợi ích, sự tiện lợi và tính an toàn của việc này. Sau đây là một vài lợi ích.

 • Cho phép bạn nhận được những khoản tiền lương, tiền học bổng một cách dễ dàng.

 • Cho phép bạn được rút tiền và sử dụng tiền mà không mất thêm phí chuyển tiền quốc tế

 • Cho phép bạn đi mua sắm tại Úc và online mà không bị tính phụ phí

 • Cho phép bạn dùng tiền cho các mục đích như thanh toán tiền học phí và sinh hoạt phí thuận tiện hơn.

Sau khi đã quyết định sẽ mở tài khoản tại Úc, bạn hãy tìm đến chi nhánh ngân hàng gần nhất cùng với Passport, CoE(s) và chứng nhận địa chỉ hiện tại để được làm thủ tục. Bạn sẽ được hỗ trợ mở một tài khoản hàng ngày và một tài khoản tiết kiệm nếu bạn đã đủ 16 tuổi trở lên. Bạn cũng nên cung cấp cho họ Mã số Thuế cá nhân để không bị trừ thuế nặng cho tài khoản tiền gửi. Có những nhân viên ngân hàng biết nói nhiều thứ tiếng để hỗ trợ bạn khi cần.]


2. How to manage your budget for everyday expenses?


Firstly, get a glimpse of your essential budget for everyday living expenses by using some supporting tools such as Cost of Living Calculator. This tool will help you figure out the minimum fund required for your everyday life depending on a city in Australia. Secondly, download a money management application on your smartphone such as Money Lover or Pocketbook Personal Finance. These applications provide you with user-friendly functions about personal finance and budget planning including insights, analysis and charts. Thirdly, get yourself familiar with such stores as Kmart, BigW, Target, Chemist Warehouse for reasonable household and toiletries. Google “Eating healthy on a budget” and you will have heaps of tips and advice to save your budget for eating. Remember that if you have any difficulties with your finances, ask for help from your institution first. The counsellors or student union will assist you by giving appropriate support and reliable recommendations.


Làm sao để quản lý chi tiêu hàng ngày hiệu quả?


Đầu tiên, để có cái nhìn tổng quát về mức chi tiêu cần thiết các bạn hãy tham khảo những ứng dụng như Cost of Living Calculator. Trang web này sẽ giúp bạn tính được chi phí tối thiểu cho một tuần sinh hoạt tùy thuộc vào thành phố bạn đang sống tại Úc. Thứ hai, hãy tải về máy điện thoại của bạn các ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân như Money Lover hay Pocketbook Personal Finance. Những ứng dụng này bao gồm các chức năng thân thiện với người dùng để lập kế hoạch chi tiêu và quản lý tài chính cá nhân như số liệu, phân tích, bảng biểu. Thứ ba, bạn hãy làm quen dần với các chuỗi cửa hàng như Kmart, Big W, Target hay Chemist Warehouse nếu muốn mua những đồ gia dụng và đồ sinh hoạt cá nhân với mức giá phải chăng. Google từ khóa “Eating healthy on a budget” để nhận về vô vàn các cách tiết kiệm chi tiêu cho ăn uống. Trên hết, bạn cũng nên nhớ khi có bất cứ khó khăn gì về tài chính, hãy liên hệ với cơ sở giáo dục của bạn. Đội ngũ tư vấn viên và hội sinh viên tại trường sẽ giúp đỡ bạn bằng những cách phù hợp và những lời khuyên hữu ích nhất.


Love from #TeamVEDU


Featured Posts
Recent Posts
No tags yet.
Search By Tags
Archive
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page