top of page

Tourist Refund Scheme (TRS)

[This blog post is in English and Vietnamese]


Are you leaving Australia for your home country this summer? Want to get tax refund for your purchases? Follow our tips in this blog to have your claim processed faster at the TRS counter.

[Bạn có dự định bay từ Úc về nước nhà trong dịp hè này? Bạn muốn nhận tiền hoàn thuế cho các khoản mua sắm quà tặng? Hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây của chúng tôi để quá trình hoàn thuế của bạn diễn ra nhanh chóng hơn nhé.]You can use the app for these International Airports including: Adelaide, Brisbane, Cairns, Darwin, Gold Coast, Melbourne, Perth, Townsville, Sunshine Coast (Maroochydore), Sydney.

[Đầu tiên hãy tải ứng dụng TRS về điện thoại của bạn. Bạn có thể sử dụng ứng dụng này tại các sân bay quốc tế ở Úc bao gồm: Adelaide, Brisbane, Cairns, Darwin, Gold Coast, Melbourne, Perth, Townsville, Sunshine Coast (Maroochydore), Sydney.]


2. Second, enter your information

You need to add information about: Travel Details (Passport issuing country, Passport number, Departure date), Tax Invoices (you can input up to 10 invoices), Payment Details (you can choose to get the refund by Credit Card, Australian bank account or Cheque). The app will save information to your mobile device, allowing you to edit the claim over multiple sessions.

[Thứ hai, bạn cần nhập các thông tin bao gồm: chi tiết chuyến bay (Số hộ chiếu, nước cấp, ngày bay), chi tiết các hoá đơn mua hàng (bạn có thể nhập tối đa 10 hoá đơn), chi tiết thông tin tài khoản nhận hoàn tiền (bạn có thể chọn hoàn tiền vào thẻ Credit Card, tài khoản ngân hàng tại Úc hoặc Cheque). Ứng dụng này sẽ nhớ các thông tin bạn đã nhập và cho phép bạn chỉnh sửa nhiều lần.]


Purchases are eligible for refunds if:

 • They are purchased in the 60 days before you depart Australia;

 • Your purchases from any single business with the same Australian Business Number (ABN) total $300 (GST inclusive) or more;

 • You, yourself, paid for the goods;

 • You have an original tax invoice for the goods;

 • You wear or carry the goods (unless they are liquids, gels or aerosols) as hand luggage aboard the aircraft as you leave Australia, or check the goods in with your luggage after they have been verified by an Officer at the Client Service counter.

[Các hàng hoá được hoàn thuế nếu như:

 • Hàng hoá được mua không quá 60 ngày trước khi bạn ra khỏi nước Úc và;

 • Tổng trị giá các hoá đơn cho 1 cửa hàng (cùng ABN) là $300 (đã bao gồm GST) trở lên;

 • Bạn là người trực tiếp mua hàng;

 • Bạn còn giữ các hoá đơn mua hàng gốc;

 • Bạn đem theo hàng hoá theo hành lý xách tay (trừ khi đó là chất lỏng, gel hoặc bình xịt) hoặc kí gửi hàng hoá sau khi đã được chứng nhận bởi nhân viên ở quầy Dịch vụ Khách hàng.]


Purchases are not eligible if they:

 • Are beer and spirits or tobacco products; or

 • Are goods that did not have GST/WET paid on them (e.g. some foods, medicines); or

 • Are services (e.g. accommodation, vehicle hire, food, tours warranties, etc); or

 • Are gift cards or vouchers; or

 • Are used up (in part or in full) in Australia (e.g. food, perfume, etc); It’s ok to use camera, phones, clothing, etc,...; or

 • Do not accompany you on your flight out of Australia.

[Các hàng hoá không được hoàn thuế nếu chúng:

 • Là bia, rượu mạnh hoặc thuốc lá; hoặc

 • Là các hàng hoá không bị đánh thuế GST/WET (ví dụ: thuốc, một số loại thực phẩm) hoặc

 • Là các dịch vụ (ví dụ: chỗ ở, thuê xe cộ, ăn uống, bảo đảm du lịch ...); hoặc

 • Là phiếu quà tặng; hoặc

 • Đã được tiêu thụ (một phần hoặc toàn bộ) ở Úc (ví dụ: thực phẩm, nước hoa,...). Bạn có thể dùng máy ảnh, điện thoại, hoặc quần áo; hoặc

 • Bạn không đem theo ra khỏi nước Úc.]


3. Third, bring your goods, original tax invoices, passport and boarding pass to the Client Service Counter to get your tax invoices stamped for check-in goods.

[Thứ ba, bạn cần đem theo hàng hoá, hoá đơn mua hàng gốc, hộ chiếu, thẻ lên máy bay đến quầy Dịch vụ Khách hàng để lấy xác nhận và đóng dấu vào các hoá đơn cho hàng hoá kí gửi.]


4. Fourth, use the QR code in the app to present to an officer at the TRS counter on your departure from Australia. Remember to present your stamped tax invoices for the check-in goods, carry-on goods with original tax invoices, your passport and boarding pass as well.

[Thứ tư, xuất trình mã QR trong ứng dụng TRS trên điện thoại của bạn cho nhân viên tại quầy TRS ở sân bay. Bạn cũng cần cho họ kiểm tra hộ chiếu, thẻ lên máy bay, các hoá đơn đã được đóng dấu của hàng hoá kí gửi và các hoá đơn cùng hàng hoá xách tay.]


5. Finally, wait for your refund to be paid within 60 days.

You will be refunded the total GST and/or WET on all your eligible goods. The GST refund is calculated by dividing the total amount of the purchase by 11. The WET refund is 14.5% of the price paid of the wine.

[Cuối cùng, bạn chỉ cần chờ tiền hoàn thuế được trả trong vòng 60 ngày. Bạn sẽ được nhận lại toàn bộ GST hoặc/và WET cho các hàng hoá đủ tiêu chuẩn. Thuế GST được tính bằng cách lấy tổng số tiền phải trả trong hoá đơn chia cho 11. Thuế WET được tính bằng 14.5% của giá rượu bạn mua.]


Love from #TeamVEDU


Featured Posts
Recent Posts
No tags yet.
Search By Tags
Archive
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page